ປະຫວັດອົງກອນ

ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ

1998

R&D

ພະແນກ R&D

2002

2002WeijunHardwareElectronic_jpg

Weijun Hardware Electronic Factory ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

2006

2006WeijunPlasticElectronicFactory_jpg

Weijun Plastic Electronic ໂຮງງານຜະລິດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

2008

2008-HK-Weijun-Industry-Co

HK Weijun Industry Co., Limlited ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

2015

2015-Dongguan-Weijun-Toys-Co

Dongguan Weijun Toys Co., Ltd ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

2019

2019-Sichuan-Weijun-ວັດທະນະທໍາ

Sichuan Weijun Cultural Creative Co., Ltd ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

2021

2021-Sichuan-Weijun-Toys-Co

Sichuan Weijun Toys Co., Ltd ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

2022

2022-ຫ້າປີ-IPO-ເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍ IPO ຫ້າປີ

ອະນາຄົດ

FUTURE-To-be-continued

ສືບຕໍ່ ~